Wednesday, September 11, 2013

Pikachu phiên bản mới

Nhiệm vụ của bạn trong game pikachu là phải tìm và kết nối hai hình giống nhau để ghi điểm trong trò chơi Pikachu. Với game pikachu phiên bản mới game 24h mong muốn đêm đến những trải nghiệm khác biệt cho mọi người.
Cách chơi game pikachu :
Sử dụng chuột  bấm vào các hình ảnh giống nhau.


Pikachu

Nhiệm vụ của trò chơi là tìm các cặp hình giống nhau sao cho đường nối giữa cặp hình đó gấp khúc không quá 2 lần để loại bỏ chúng, màn chơi kết thúc khi loại bỏ được toàn bộ các cặp hình.
Cách chơi:
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
Trò chơi tự động lưu lại sau mỗi màn chơi.

Wednesday, October 13, 2010

Play pog games cooking

If you have free time at saturday and sunday, please visit my site and play y8 free games flash, in my site have game racing, offer call y8 racing games.
Neu cac ban o Viet Nam, moi cac ban choi game hay, game vuigame dua xe tai http://www.boomgames.info

Monday, October 11, 2010

play y8 cooking games

play new y8 games at y8games.name, or play pog games at pog.name. if you like flash free games, please visit y8 free games at y8freegames.info. I’m have many site games flash online, site first buiding is gamesclubonline.com for key word  y8. I’m buiding Didi games for barby play games. Too, y3 games play, visit y3 games , y8 games at gamesy8new.com.
if you live in Viet Nam, you can play game vui at boomgames.info. Thanks you very much!
i’m share link games endless war 1 at gamesy8new.com,  play y8 cooking games at ht83.com, y8 games at y8new.com, barbie games at dollbabi.com, y3 games at y3 games.net.
Thanks you for visit ting my site, i’m have many site game flash, it is free and funny, please visit every day and play this!
Copyright 2010 Kizi